روغن ترانسفورماتور (1)

روغن ترانسفورماتور (1)


فرمت :PDF

دانلود
  

در این جزوه در مورد مشخصات فیزیکی و شیمیایی روغن ترانسفورماتور توضیح داده شده است .

آدرس کوتاه :