روش های نوین مانیتورینگ ترانسفورماتور های قدرت

روش های نوین مانیتورینگ ترانسفورماتور های قدرت


فرمت :PDF

دانلود
  

مقدمه :

ترانسفورماتور هاي قدرت به عنوان يكي از با ارزش ترين تجهيزات شبكه الكتريكي مطرح هستند قيمت ريالي ترانسفورماتورهاي قدرت 230 و 400 kv در سال 2010 دركشور حدود 1012 * 3/2 تومان بوده است . خرابي هر يك ازترانسفورماتور هاي قدرت سبب هزينه زياد جهت تعمير , كاهش اطمينان شبكه, اختلال در برق رساني, از دست رفتن سود فروش برق و يا تحمل ضرر تاخير در توليد محصولات مي شود . 

آدرس کوتاه :