روشی نوین برای عیب یابی ترانسفورماتور های قدرت مبتنی بر سنجش شار پیوندی

روشی نوین برای عیب یابی ترانسفورماتور های قدرت مبتنی بر سنجش شار پیوندی


فرمت :PDF

دانلود
  

ترانسفورماتور های قدرت یکی از مهم ترین و گران ترین تجهیزات در سیستم های قدرت میباشند . بروز خطای اتصال کوتاه داخلی در ترانسفورماتور های قدرت یک رخداد غیر قابل اجتناب به حساب می آید که معمولا ناشی از تخریب عایقی است .

آدرس کوتاه :