رله واتمتریک

رله واتمتریک


رله واتمتریک

در رله واتمتریک  پارامترهای ولتاژ و جریان مورد سنجش قرار می‌گیرد. البته خود رله  زاویه بین ولتاژ و جریان دریافت شده را استخراج می‌كند.

 

 فرمول محاسبه توان در رله واتمتریک 

 فرمول مورد استفاده در این رله، همان رابطه توان است:

W = K.U.I.COS

ضریب K نیز بستگی به نوع رله دارد.

 

رله واتمتریک یک رله جهتی است. كلاً رله‌هایی كه زاویه ولتاژ و جریان سیستم را تشخیص می‌دهند، می‌توانند جهتی باشند.

 

کاربرد رله‌های واتمتریک 

 در مواقعی كه خط مورد حفاظت از نقاط كوهستانی و یا جنگلی عبور می‌كند. در این دو وضعیت، احتمال بروز جرقه با مقاومت بالا (High Resistance) وجود دارد. برای مثال، در یك نقطه كوهستانی و سنگلاخی، و در تابستان، چنانچه سیم فاز، پاره شده و روی صخره‌ها بیفتد، احتمال دارد كه جریان كمی با زمین برقرار شود. در تماس فاز با شاخه درختان خشك نیز چنین حالتی پیش می‌آید. در چنین احوالی به دلیل كم بودن جریان اتصالی، رله‌های معمولی و احیاناً رله دیستانس نیز با تنظیمی كه دارند، ناتوان از تشخیص بروز اتصالی می‌مانند. اما رله واتمتریك، به دلیل دریافت ولتاژ رزیجوال، گشتاور لازم برای تحریك را پیدا كرده و به دقت عمل می‌كند. 

آدرس کوتاه :