رله های حفاظتی(11)

رله های حفاظتی(11)


تنظیم زمان عملكرد رله‌های اوركارنت فیدرهای خروجی و باس كوپلر ورودی 20 و 63 كیلو ولت 

تنظیم زمان‌های فیدرهای خروجی و باس کوپلر و فیدر ترانس 20 کیلو ولت و فیدر 63 کیلو ولت به صورت پشت سر هم و با فاصله زمانی صورت می‌گیرد. بدین معنی که در پایین‌ترین سطح، زمان فیدرهای خروجی و سپس زمان رله باس کوپلر و پس از آن زمان رله فیدر ترانس 20 کیلو ولت و سپس رله بطرف 63 کیلو ولت تنظیم می‌گردد. به این ترتیب، برای فالت‌ها و جریان‌هایی که رله‌ها را  تحریک می‌کند ابتدا رله فیدر اتصالی شده باید عکس‌العمل نشان داده و عیب را جدا نماید. اگر فیدر عمل ننمود رله باس کوپلر باید عمل کرده و فالت را از روی ترانسفورماتوری که فالت روی فیدرهای مربوط به آن قرار ندارد پاک نماید و چنانچه باس کوپلر باز نشد رله فیدر ترانس 20 کیلو ولت ترانسفورماتور (که فالت روی فیدر مربوطه آن قرار دارد) باید عمل نموده و کلید مزبور را باز نماید. اگر رله فوق نیز عمل نکند باید رله طرف 63 کیلو ولت بریکر مربوطه را باز کند.

 

 مزیت رله‌های زمان معکوس  (Inverse Time)

در رله‌های زمان معکوس عملکرد رله طوریست که برای جریان‌های کم، زمان بیشتر و برای فالت‌های شدید، زمان خیلی کم برای عمل قطع صرف می‌کند. مضافاً این که در کلیدزنی فیدرها، رله پایدار مانده و با از بین رفتن جریان هجومی (Inrush Current)، رله خود بخود ریست می‌گردد.

 رله جریان زیاد تأخیری در ابتدای خط نصب می‌گردد.

 هارمونیک‌های فرد باعث تحریک غیرلازم رله و قطع بی‌دلیل كلیدها می‌شود.

اگر در فیدری که با رله بار زیاد (Over Load) محافظت شده است  اتصال كوتاه شدیدی رخ دهد و جریان شدیدی از فیدر بگذرد، این رله قادر به قطع فیدر خواهد بود اما با تأخیری که بستگی به شدت اتصالی ندارد.

 در یك رله اور لود، زمان تأخیر در قطع  به زمان تنظیمی روی رله بستگی دارد.

 یك رله اوركارنت می‌تواند به جای یك رله اورلود نیز عمل كند.زیرا رله اورکارنت یک رله اور لود نیز می‌شود.