رله های حفاظتی(10)

رله های حفاظتی(10)


 تفاوت رله ماکزیمم جریان جهتی با رله‌های ماکزیمم جریان معمولی

 تفاوت اساسی این رله‌ها در این است که رله جریانی جهتی، به جریانی که در جهت تنظیمی آن است، اجازه عبور می‌دهد. به عبارت دیگر این رله نه فقط نسبت به مقدار جریان حساس است بلکه نسبت به جهت آن نیز حساسیت دارد.

 

نحوه عملکرد رله اضافه جریان 

 نوع مغناطیسی این رله از یک سیم پیچ و یک صفحه مدور و اجزاء دیگری ساخته شده است. زمانی که اتصال کوتاه بروز می‌کند، جریان زیادی ایجاد می‌شود و متناوباً شاری از صفحه متحرک آن می‌گذرد و باعث دوران آن و قطع مدار می‌شود. در این رله با افزایش جریان، زمان قطع کاهش پیدا می‌کند.

 

 رله‌های (Inverse Definite Minimum Time) I.D.M.T 

رله‌های جریانی زمان معکوس که به عامل لحظه‌ای نیز مجهز هستند به رله‌های I.D.M.T موسوم می‌باشند و برای حفاظت خطوط انتقال بلند و خطوط تغذیه کننده ترانسفورماتورها، و در مواقعی که جریان اتصال کوتاه زیاد است، استفاده می‌شود.

 رله اورکارنت به کار رفته در شبکه معمولاً از نوع Inverse (معکوس) است و معمولاً اجازه عبور جریان تا 3/1 برابر جریان نامی شبکه را می‌دهد.

 

رله راه‌انداز اورکارنتی و رله راه‌انداز امپدانسی

رله راه‌انداز اورکارنتی دقیق‌تر از رله راه‌انداز امپدانسی  عمل می‌کند. زیرا که این نوع رله‌ها از هر دو پارامتر جریان و ولتاژ برای سنجش استفاده می‌کنند و امپدانس به دست آمده، مشخصه مطمئن‌تری برای تصمیم‌گیری رله محسوب می‌شود.

 از رله اورکارنت میتوان به عنوان راه‌انداز رله دیستانس استفاده نمود.

اگر در یک فیدر خروجی، اتصال کوتاهی رخ می‌دهد، رله R.E.F عمل نمی‌كند.زیرا فقط در محدوده خود عمل می‌کند.

 

 اشكال رله اوركارنت زمان ثابت در حفاظت فیدرها 

 اشکال این رله این است که چون زمان تنظیمی آن مقدار ثابت و معینی است  این رله برای فالت‌های شدید و برای فالت‌های خفیف به یک صورت عمل می‌کند، در حالی که از رله O/C انتظار می‌رود که در هنگام فالت شدید سریع‌تر عمل نماید و نیز در عیوب گذرا و آنی، فرصت دهد که با از بین رفتن عیب، بریکر بی‌مورد قطع نگردد اشکال عمده دیگر این رله در سوئیچینگ و کلیدزنی فیدرها است. چون در این مواقع که آمپر اولیه ناشی از (Inrush Current) دفعتاً زیاد بوده و کند پایین می‌آید مکانیسم رله فرصت ریست شدن را پیدا نکرده و موجب عملکرد رله و قطع فیدر می‌گردد.

 

 حفاظت های فیدرهای خروجی

1ـ رله اورکارنت برای فازها

2ـ رله ارت فالت

 

آدرس کوتاه :