رله دیستانس(7)

رله دیستانس(7)


مشخصه رله راكتانسی 

مشخصه یك رله راكتانسی، یك خط مستقیم و موازی با محور Xها است و بنابراین نسبت به زاویه بین جریان و ولتاژ حساس نیست و فقط راكتانس خط را می بیند و لذا نسبت به جرقه های اتصالی (كه دارای رزیستانس خالص است) بی تفاوت می ماند. از این خاصیت رله در مواقعی كه خط از جنگل عبور كرده باشد استفاده می كنند زیرا كه در این امور احتیاج داریم برای تشخیص درست فاصله نقطه اتصالی، مقاومت جرقه با شاخه را كه بسته به مورد، زیاد یا كم خواهد بود، در سنجش دخالت ندهیم.

 

عکس العمل رله دیستانس هنگام پارگی خط

 رله‌های دیستانس معمولی، خط پارگی (بدون ایجاد اتصالی با سایر فازها و یا زمین) را احساس نمی‌کنند. اگر به هنگام خط پارگی (Open Circuit) اتصالی رخ ندهد، (مثلاً فاز پاره شده در هوا معلق بماند) رله این وضعیت را مشابه یك امپدانس بی نهایت (برای فاز مربوطه) می بیند و بنابراین عملكردی نخواهد داشت، به عبارت دیگر، این حالت برای رله، به منزله یک اتصالی در بی‌نهایت است که امپدانس بسیار بزرگی دارد و از محدوده تنظیمات زون‌های رله خارج است. برای عکس‌العمل در مقابل چنین مواردی لازم است که از رله مؤلفه منفی استفاده شود. در رله‌های جدید، چنین واحدی وجود دارد و بنابراین سیستم‌های حفاظتی جدید در برابر خط پارگی‌ها نیز بدون عکس‌العمل نمی‌مانند.