رله دیستانس(6)

رله دیستانس(6)


 تفاوت رله MHO با رله نوع امپدانسی 

رله دیستانس MHO (که عکس امپدانس را می‌سنجد)، علاوه بر حساس بودن نسبت به جهت اتصالی، در مقایسه با یک رله دیستانس امپدانسی (با همان امپدانس‌های تنظیمی)، سطح کمتری از صفحه مختصات را پوشش می‌دهد (زیرا که مقدار امپدانس تنظیمی در رله MHO قطر دایره عملکرد را تشکیل می‌دهد در حالی که در رله امپدانس، برابر شعاع آن است)، این امتیاز باعث می‌شود که رله MHO در مقابل نوسانات قدرت (Power Swing) حساسیت کمتری داشته باشد

 رله افست مهو (Offset Mho)

 همان رله MHO است با این تفاوت كه مشخصه آن كمی در جهت عكس مشخصه خط، جابجایی (Offset) پیدا كرده است و لذا می تواند بخشی از پشت سر خود را نیز ببیند. بوجود آوردن این توانایی به این منظور است كه اگر رله باسبار پشت سر، برای اتصالی واقع بر باسبار عمل كند، این رله نیز به عنوان پشتیبان آماده عمل شود. اگر فقط این خاصیت رله، مورد نظر تنظیم گذار باشد، فقط كافیست وزن سوم رله دارای آفست باشد و برخورداری از آفست برای سایر زون ها لازم نخواهد بود.

 

آدرس کوتاه :


خسرو مرادی
ممنون . خلاصه و کاملا شفاف . موفق باشید
پست شده در ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۴:۴۴