رله بوخهلتس

رله بوخهلتس


 

 رله بوخهلتس 

 ظاهراً بنظر می‌رسد كه عكس‌العمل رله بوخهلتس در برابر مشكلات داخلی ترانسفورماتور از قبیل اتصال حلقه یا اتصال سیم پیچ به بدنه و یا تولید گاز (به هر علت كه باشد)، كند باشد اما چنین نیست و عملكرد رله بوخهلتس در این موارد سرعتی حدود عملكرد رله دیفرنسیال را دارد و لذا در بعضی از كشورها، حفاظت اصلی ترانسفورماتور قدرت به شمار می‌آید.

 عملكرد رله بوخهلتس غالباً خبر از بروز اشكال عمده در ترانسفورماتور می‌دهد؛ به جز مواردی كه در اثر تبخیر رطوبت موجود در روغن ترانسفورماتور، آلارم یا فرمان قطع از جانب بوخهلتس صادر شود، در بقیه موارد مبین مسأله‌ای حاد در ترانسفورماتور خواهد بود و بنابراین تا بررسی عیب و مشخص شدن آن، اجازه نخواهیم داشت ترانسفورماتور را برقدار كنیم. عملكرد رله بوخهلتس، در بسیاری از طرح‌ها، رله قفل شدگی (Blocking) را تحریك كرده و از این طریق، فرمان وصل ترانسفورماتور قفل می‌شود تا پس از بررسی و رفع قفل شدگی (Deblocking) توسط متخصص یا اپراتور، ترانسفورماتور اجازه وصل یابد.

 

در ترانسفورماتورهای بزرگ كه برای سیركولاسیون روغن، از پمپ روغن استفاده می‌شود امكان دارد كه در اثر باز یا بسته شدن دریچه‌های ورود و خروج روغن، رله بوخهلتس عمل كرده و فرمان كاذب صادر كند. زیرا كه باز یا بسته شدن دریچه‌های روغن، با ضربه همراه بوده و ایجاد موج در روغن ترانسفورماتور و هوای بالای محفظه روغن نموده، گاهاً عملكرد كاذب رله بوخهلتس را فراهم می‌آورد. برای رفع این مشكل در این ترانسفورماتورها، از یك نوع كنتاكتور بسیار ظریف و حساس استفاده می‌شود تا به هنگام عملكرد دریچه‌های روغن، مدار فرمان قطع رله بوخهلتس، برای مدت زمانی كوتاه (كسری از ثانی) بلوكه شود تا از صدور فرمان بیمورد جلوگیری شود، پس از گذشت این پریود، مدار فرمان بوخهلتس نرمال شده و در صورت وجود اشكال واقعی در ترانسفورماور، فرمان قطع صادر خواهد شد.

 استفاده از رله بوخهلتس، خاص ترانسفورماتورهای روغنی است و بنابارین در ترانسفورماتورهای خشك، دلیلی برای استفاده وجود ندارد. در اینگونه ترانسفورماتورها، برای آشكار نمودن اشكالات داخلی ترانسفورماتور، از رله‌های جریانی طرف فشار قوی و یا رله دیفرنسیال استفاده می‌شود.

 

آدرس کوتاه :