راکتور پست های فشارقوی

راکتور پست های فشارقوی


علت تعبیه راكتورها و خازن‌ها در پست‌ها 

 راكتورهاي موازي كه در شبكه منطقه موجود است جهت اصلاح ضريب قدرت و نهايتاً كاهش ولتاژ نصب شده‌اند. خازن‌ها نيز از لحاظ نوع اتصال به شبكه و محل نصب آن مقاصد مختلفي را دربر داشته ولي به طور كلي در مورد خازن‌هاي موازي با شبكه موجود در منطقه مي‌توان گفت كه مقصود، اصلاح ضريب قدرت و نهايتاً افزايش ولتاژ مي‌باشد.

 

 نصب راكتور در يك پست 

 راكتور در نقطه مقابل خازن قرار دارد و در پست‌هايي نصب مي‌گردد كه نقش تغذيه و باردهي شبكه انتقال را دارند و در مواقع قطع شبكه كه به تدريج شروع به وصل خطوط انتقال مي‌گردد به دليل نبود مصرف، خاصيت خازني خط اثر زيادي در بالا رفتن ولتاژ شبكه دارد كه ممكن است قابل استفاده در پست‌ها نباشد لذا قبل از باردهي، راكتورها را كه به صورت پارالل مي‌باشند در مدار آورده و سپس اقدام به وصل خطوط انتقال مي‌نمايند.

آدرس کوتاه :