دستورالعمل بازدید ، نگهداری و تعمیرات پست فشارمتوسط هوایی

دستورالعمل بازدید ، نگهداری و تعمیرات پست فشارمتوسط هوایی


  

دستورالعمل بازدید ، نگهداری  و تعمیرات پست فشارمتوسط هوایی

تهیه شده توسط دفتر نظارت بر توزیع توانیر باهمکاری شرکت مدیر گسترنیرو وجمعی از کارشناسان خبره شرکت های توضیع وصنعت برق

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.