خازن پست های فشارقوی

خازن پست های فشارقوی


تعریف خازن 

 خازن از دو صفحه هادي به نام جوشن و عايقي بين دو صفحه تشكيل شده است كه انرژي الكتريكي را در خود ذخيره مي‌نمايد، عوامل مؤثر در ظرفيت خازن جنس و ضخامت عايق و سطح جوشن‌ها مي‌باشد. ضمناً واحد اندازه‌گيري آن فاراد است.

 

 نصب خازن‌هاي با قدرت زياد در پست‌هاي فوق توزيع

 نصب خازن‌هاي پر قدرت در پست‌هاي فشار قوي به منظور جبران كردن (كمپانزه نمودن) بار راكتيو شبكه مي‌باشد چون خاصيت سلفي شبكه انتقال در مواقع بارگيري از خاصيت خازني آن به مراتب زيادتر است و مصرف برق در شبكه‌هاي توزيع هميشه با پس افت جريان از ولتاژ و مصرف مگاوار اندوكتيو توأم است، لذا در تمام مواقع بارگيري، بخشي از انرژي به صورت مگاوار اندوكتيو از چرخه مصرف خارج مي‌شود و جريان خطوط انتقال به دليل فوق بالا مي‌رود كه منجر به افت ولتاژ مي‌گردد.

نصب خازن‌هاي با قدرت زياد قسمت اعظم اين مگاوار اندوكتيو را جبران مي‌كند كه نتيجتاً به دليل پايين آمدن جريان، افت ولتاژ به ميزان زياد جبران مي‌گردد.

 

انواع خازن‌ها از نظر قرار گرفتن در مدار 

 خازن‌هاي سري و موازي

1ـ خازن‌هاي سري كه براي پايداري شبكه به كار مي‌روند.

2ـ خازن‌هاي موازي كه براي كنترل ولتاژ در شبكه به كار مي‌رود.

 

خازن‌هاي پست فشار قوي را معمولاً به  به صورت ستاره دوبل مي‌بندند.

 

آدرس کوتاه :