حداقل مشخصات سیستم برای نصب نرم افزار SFT2841 چیست؟

حداقل مشخصات سیستم برای نصب نرم افزار SFT2841 چیست؟


حداقل مشخصات سیستم برای نصب این نرم افزار به شرح ذیل است :

-ویندوز XP یا ویستا و یا بالاتر

-400MHZ PENTIUM

-64M RAM

-فضای خالی هارد حداقل 200MB 

 

آدرس کوتاه :