جشنواره نوروزی روژبین شروع شد!

جشنواره نوروزی روژبین شروع شد!


جشنواره نوروزی روژبین شروع شد! این جشنواره از 20 اسفند شروع شده و تا 15 فروردین 98 ادامه دارد.در مدت جشنواره کلیه محصولات آموزشی مشمول 20درصد تخفیف میشوند.دوستانی که ازقبل خرید داشتند 10درصد تخفیف اضافه دارند.ضمنا کلیه آموزش ها بر روی دو سیستم اجرا میشوند. برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://goo.gl/fVALQc

آدرس کوتاه :