جزوه مدیریت مصرف برق

جزوه مدیریت مصرف برق


فرمت :pdf

  

جزوه آموزشی مدیریت مصرف برق 
فصل اول: مقدمه‌ای جهت آشنایی با انرژی برق 
فصل دوم: آشنایی با پیک بار(اوج بار) 
فصل سوم: آشنایی با استاندارد و برچسب انرژی 
فصل چهارم: مدیریت و بهینه‌سازی مصرف 
فصل پنجم: وسایل برقی و پیک بار 
فصل ششم: حریم و انشعابات غیرمجاز

آدرس کوتاه :