تپ چنجر ترانسفورماتور قدرت (1)

تپ چنجر ترانسفورماتور قدرت (1)


 

روشهای خنک کردن روغن ترانسفورماتور قدرت

   الف) بوسيله هواي محيط   

    ب) بوسيله نصب رادياتورها

     ج) با نصب فن  

   د) با نصب پمپ

 

تعریف تپ چنجر 

دستگاه الكترومكانيكي است كه مي‌توان ولتاژ خروجي آن را به ميزان تنظيمي افزايش و يا كاهش داد.

 

 دليل نصب سيستم تپ چنجر در سمت فشار قوي ترانسفورماتورهاي قدرت

الف) امكان ايجاد تغييرات ولتاژي در قسمت صفر ستاره كه ولتاژ كمتري دارد؟

ب) سادگي ساختمان كليد تپ چنجر و جرقه كمتر كنتاكت (به علت پايين بودن جريان).

 

 فرق تپ چنجر On Load و Off Load 

 در تپ چنجرهاي On Load تپ در زير بار متعادل براي اصلاح ولتاژ خروجي مي‌تواند تغيير كند ولي در تپ چنجرهاي Off Load ترانسفورماتور بايد بي‌برق بوده و به صورت دستي مي‌توان ترانسفورماتور را در تپ دلخواه قرار داد.