تشریح انواع پستهای فشار قوی

تشریح انواع پستهای فشار قوی


تشریح انواع پستهای فشار قوی :

الف : از نظر وظیفه آنها در شبکه :

پستهای افزاینده ولتاژ ( نیروگاهی ) مانند پستهای بندرعباس،شریعتی ، طوس ، نیشابور و شیروان

پستهای کاهنده ولتاژ ( فوق توزیع و توزیع ) مانند پستهای132kvبستک، KV63 و KV 20 و ....

پستهای سوئیچنگ (پستهای انتقال ) مانند پستهای KV 400 جناح

البته در اکثر پستهای فعلی تمام یا بعضی وظایف فوق ممکن است که در یک پست متمرکز باشند .

 

ب : از نظر وضعیت استقرار تجهیزات

پستهای باز یا بیرونی OUTDOOR که تجهیزات در محوطه باز قرار دارند .

پستهای بسته یا داخلی INDOOR که تجهیزات در محل بسته مانند سالن سرپوشیده قرار دارند

 

پستهای باز نیز خود شامل :

پستهای معمولی ( AIS ) که عایق بین تجهیزات هوای آزاد می باشد .

پستهای گازی (GIS  ) که عایق بین تجهیزات گازSF6 می باشد .

پستهای هوایی ( توزیع ) که روی تیرهای بتونی نصب شده و وظیفه آنها تأمین برق مصرف کنندهای کوچک است .پستهای موبیل ( متحرک ) که جهت انتقال به مراکز بار ضروری و فاقد پست در فاصله زمانی کوتاه استفاده می شود .

تاسیسات جانبی:

  1. اتاق فرمان.
  2. اتاق رله .
  3. باطریخانه.
  4. دیزل ژنراتور.
  5. تابلو توزیع AC
  6. تابلو توزیع DC
  7. باطری شارژر.
  8. روشنایی اضطراری.
  9. روشنایی محوطه.

10- تاسیسات زمین کردن و حفاظت در مقابل صاعقه.

 

بی خط:

به موقعیت ست و تعداد ورودیها و خروجیها بستگی دارد و به مجموعه ای از تجهیزات که تشکیل یک خط ورودی یا خروجی را بدهند بی خط گفته می شود که شامل:

1-ترانس جریان

2-لاین تراپ

3-سکسیونر ارت

4-سکسیونر خط

5-ترانس ولتاژ

6-سکسیونر

7-بریکر

منبع: کتاب پست های برق فشارقوی - نویسنده: مهندس نورمحمد یحیائی

 

آموزش نقشه خوانی پست های فشارقوی

 


 

 

آدرس کوتاه :