تست های مربوط به فیدر ۲۰کیلو(قسمت سوم)

تست های مربوط به فیدر ۲۰کیلو(قسمت سوم)


 
تست های بریکر 20 کیلو ولت :
 
1⃣تایم تست : 
 
??در این تست زمان قطع و وصل بریکر را بررسی می کنیم ، یعنی زمانیکه به بوبین های  قطع و وصل فرمان صادر میشود تا آن عمل انجام و به نتیجه برسد . این زمان برای قطع بسیار مهم است و در حد میلی ثانیه باید باشد و هر چه سریعتر باشد بهتر است .این تست را دستگاه" تایم تست" انجام می دهد .یکی از تست های مهم در تایم تست زمان اندازه گیری در حالت o-c-o  است یعنی وقتی که بریکر وصل است و فرمان قطع صادر میشود و بعد از آن رگلوزر فرمان وصل را میدهد اما به خاطر باقی بودن عیب در مسیر مجدداً فرمان قطع صادر میشود .
 
2⃣تست کنتاکت رزیستانس :
 
 ??در این تست مقاومت بین کنتاکت های بریکر را در حالت وصل بریکر بررسی  می کنیم ، در این تست مقاومت های اندازه گیری شده باید در حد میکرو اهم و بسیار پائین باشد .این تست را بوسیله دستگاه "میکرو اهم متر" انجام میدهیم .
 
3⃣تست فشار گاز و نشتی گاز : 
 
??این تست را توسط مانومتر مخصوص انجام می دهند و فشار گاز داخل  سیلندر را اندازه گیری می کنند . دستگاه نشت یاب هم احتمال نشت گاز را در اطراف سیلندر بررسی می کند .در ته هر سیلندر صفحه ای قرار دارد که در زمان اتصالی های خیلی شدید و افزایش بیش از حد فشار گاز این صفحه باز شده و اجازه خروج گاز را می دهد .
 
 
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 3.0 stars out of 5.


شرکت روژبین
در بسته آموزش تست تجهیزات پست کلیه تست ها را بطور کامل توضیح دادیم.
پست شده در ۱۳۹۸/۰۲/۱ ۰۹:۴۳ در پاسخ رضا جعفری پور
رضا جعفری پور
خوب بود اما نیاز به توضیحات بیشتر دارد
پست شده در ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۶:۱۴