تست های مربوط به فیدر ۲۰کیلو(قسمت سوم)

تست های مربوط به فیدر ۲۰کیلو(قسمت سوم)


 
تست های بریکر 20 کیلو ولت :
 
1⃣تایم تست : 
 
??در این تست زمان قطع و وصل بریکر را بررسی می کنیم ، یعنی زمانیکه به بوبین های  قطع و وصل فرمان صادر میشود تا آن عمل انجام و به نتیجه برسد . این زمان برای قطع بسیار مهم است و در حد میلی ثانیه باید باشد و هر چه سریعتر باشد بهتر است .این تست را دستگاه" تایم تست" انجام می دهد .یکی از تست های مهم در تایم تست زمان اندازه گیری در حالت o-c-o  است یعنی وقتی که بریکر وصل است و فرمان قطع صادر میشود و بعد از آن رگلوزر فرمان وصل را میدهد اما به خاطر باقی بودن عیب در مسیر مجدداً فرمان قطع صادر میشود .
 
2⃣تست کنتاکت رزیستانس :
 
 ??در این تست مقاومت بین کنتاکت های بریکر را در حالت وصل بریکر بررسی  می کنیم ، در این تست مقاومت های اندازه گیری شده باید در حد میکرو اهم و بسیار پائین باشد .این تست را بوسیله دستگاه "میکرو اهم متر" انجام میدهیم .
 
3⃣تست فشار گاز و نشتی گاز : 
 
??این تست را توسط مانومتر مخصوص انجام می دهند و فشار گاز داخل  سیلندر را اندازه گیری می کنند . دستگاه نشت یاب هم احتمال نشت گاز را در اطراف سیلندر بررسی می کند .در ته هر سیلندر صفحه ای قرار دارد که در زمان اتصالی های خیلی شدید و افزایش بیش از حد فشار گاز این صفحه باز شده و اجازه خروج گاز را می دهد .
 
 
آدرس کوتاه :


شرکت روژبین
در بسته آموزش تست تجهیزات پست کلیه تست ها را بطور کامل توضیح دادیم.
پست شده در ۱۳۹۸/۰۲/۱ ۰۹:۴۳ در پاسخ رضا جعفری پور
رضا جعفری پور
خوب بود اما نیاز به توضیحات بیشتر دارد
پست شده در ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۶:۱۴