تست های مربوط به فیدر ۲۰کیلوولت(قسمت اول)

تست های مربوط به فیدر ۲۰کیلوولت(قسمت اول)


⭕️ترانس جریان :
 
??ترانس جریان برای اندازه گیری مقدار جریان و همچنین فرستادن نمونه جریان برای رله ها استفاده  میشود . در ثانویه این نوع ترانس ها ممکن است تا سه کور (  core  ) برای اندازه گیری ، حفاظت و برای رله دیفرانسیل موجود باشد . ( البته تنها برای فیدر های ورودی رله دیفرانسیل تعبیه می شود ) . این ترانسها همانند آمپر مترها بصورت سری در مدار قرار می گیرند . در انواع قدیم این ترانسها که با دو نسبت عرضه می شده با تغییر نسبت اتصال در اولیه  نسبت تبدیل ترانس را میتوانستیم عوض کنیم ، اما اغلب ترانسهای جدید این کار را در ثانویه تعبیه می کنند ، یعنی با تغییر در ثانویه به نسبت دلخواه خواهیم رسید .
 
??تست هایی که می توان بروی این ترانس انجام داد از قرار زیر است :
 
 1⃣تست نسبت تبدیل : 
 
??این تست جهت بررسی صحت نسبت تبدیل جریان ورودی به جریان خروجی است . در این تست با دستگاه تزریق جریان ، جریان مشخصی را به اولیه اعمال می کنیم و جریان القا شده در ثانویه را بطور دقیق اندازه گیری می کنیم .لازم به تذکر است که در هنگام انجام این تست حتما باید سر های ثانویه در تمام کور ها اتصال کوتاه شده باشند . این کار را برای تمام کور ها باید انجام داد .
 
 2⃣تست منحنی اشباع :
 
 ??می دانیم که هر سیم پیچی تا حدی میتواند میدانهای مغناطیسی را در خود القا کند و بیشتر از آن ممکن است که به سیم پیچ آسیب برساند . وقتی جریان در سیم پیچ  های ترانس زیاد میشود، متناسب با آن شار عبوری از ماده مغناطیسی هم زیاد میشود. ولی وقتی به نقطه زانویی رسیدیم این تناسب به هم می خورد یعنی با افزایش جریان، دیگر شار ثابت مانده و در این حالت میگویند که  ترانس به حالت اشباع رفته است .ترانس در حالت اشباع به دلیل تلفات هیسترزیس بسیار گرم میشود و خطر انفجار هم حتی به وجود می آید. 
در ضمن شکل موج ورودی و خروجی هم یکسان نیستند. یعنی اگر به اولیه ترانس یک جریان سینوسی تزریق شود در ثانویه موج سینوسی  نخواهیم داشت . بلکه یک شکل معوج (کج و کوله) خواهیم دید.در این تست به سمت ثانویه ترانس بوسیله دستگاه واریاک ، که به  ولتاژ 220 ولت متناوب وصل است ، ولتاژ را از صفر ولت تزریق می کنیم و با ولت متر و آمپر متر، جریان و ولتاژ را بررسی می کنیم و تا زمانیکه با افزایش %10 ولتاژ ، مقدار جریان %50 اضافه گردید ، آن نقطه را بعنوان نقطه زانویی در نمودار منحنی شار – جریان می شناسیم.
 
 3⃣تست مقاومت اهمی سیم پیچ :
 
 ??در این تست توسط باطری و رئوستا و یا یک منبع ولتاژ دی سی به سیم پیچ تانویه ترانس جریان اعمال میکنیم و با تقسیم ولتاژ به جریان مقدار مقاومت اهمی را بدست می آوریم . 
 
 4⃣تست پلاریته : 
 
??در این تست می خواهیم ببینیم که جهت القا جریان در ثانویه به نسبت ورودی و خروجی جریان در اولیه صحیح است یا نه . بدین منظور ولتاژ مستقیمی را با پلاریته صحیح به طرف اولیه وصل کرده و با گالوانومتر جهت حرکت عقربه را چک می کنیم.
 
 5⃣تست بردن :
 
 ??تست بردن یا تست قدرت ترانس ، بدین صورت است که می خواهیم توان ترانس را چک نمائیم و ببینیم که با توجه به مسیر و اندازه کابلها و دستگاههای اندازه گیری در مسیر ترانس، آیا قدرت لازمه را ترانس جریان دارد و یا نه . جهت این تست جریان نامی ترانس را در مسیر به اصطلاح بار در ثانویه ترانس تزریق کرده و ولتاژ را اندازه گیری کرده و توان آنرا حساب کرده و با توان ترانس جریان مقایسه می کنیم .
 
 6⃣تست مقاومت عایقی :
 
 ??این تست را در تمام تجهیزات فشار قوی انجام میدهیم ، از جمله ترانسهای جریان . در این تست اولیه ترانس را با 5 کیلو ولت نسبت به زمین چک می کنیم و ثانویه آنرا با 500 ولت ، نسبت به زمین . همچنین بین اولیه و ثانویه را هم می توان چک نمود تا هیچ گونه خطایی در  این ترانسها وجود نداشته باشد .
 
آدرس کوتاه :


Saeed Iranmanesh
تشکر از ارسال مطالب آموزنده و فنی
پست شده در ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۰۷:۳۶