تست شیت

تست شیت


فرمت :ZIP

دانلود
  

فایل شامل تست شیتهای کامل تجهیزات پست برق میباشد از جمله :

1-      CT

2-      PT

3-      CB

4-      ترانس

5-      کابل