تست باسبارهای 63KV توسط دستگاه فازمتر غیر تماسی هوشمند

تست باسبارهای 63KV توسط دستگاه فازمتر غیر تماسی هوشمند


فرمت :ویدئو

  

تست باسبارهای 63KV توسط دستگاه فازمتر غیر تماسی هوشمند

دانلود
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.