ترجمه استاندارد IEC 60422

ترجمه استاندارد IEC 60422


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد روغن عایقی معدنی در تجهیزات الکتریکی میباشد .

آدرس کوتاه :