ترانس ولتاژ یا PT

ترانس ولتاژ یا PT


ترانس ولتاژ (VT یا PT)

 ترانسفورماتور ولتاژ براي پايين آوردن ولتاژ به منظور اندازه‌گيري و استفاده در سيستم‌هاي حفاظت و همچنين سنكرونيزاسيون (براي پارالل كردن خطوط و ژنراتور با شبكه) به كار مي‌رود.

 

دلیل استفاده از CVT بجای VT در ولتاژهاي بالا

 به دو دليل:

الف) به لحاظ اقتصادي (عايق‌بندي ترانسفورماتور ولتاژ ساده‌تر مي‌شود).

ب) امكان بهره‌گيري از آن براي دستگاه مخابراتي پي ال سي.

 

هدف از استفاده از ترانسفورماتور ولتاژ و جريان در پست‌ها

براي اندازه‌گيري كميت‌هايي چون جريان، ولتاژ، کسینوس فی، توان اكتيو، توان راكتيو و همچنين حفاظت، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

 

نحوه قرارگیری دستگاه‌هاي C.T.، P.T.، راكتور، خازن و برقگير در شبكه

C.T. به طور سري، P.T. به طور موازي، راكتور و خازن هم به طور سري و هم به طور موازي و برقگير به طور موازي در مدار قرار داده مي‌شوند.

 

آدرس کوتاه :