ترانسفورماتور قدرت (5)

ترانسفورماتور قدرت (5)


انواع متداول سيستم‌های خنك كننده ترانسفورماتور قدرت

ON – AN

ON – AF

OF – AF

AN

O = OIL

و علامت اختصاري آنها عبارتند از:

N = NATURAL

A = AIR

F = FORCED

 

 سيستم OF-AF 

 در اين سيستم، گردش روغن در داخل ترانسفورماتور به كمك پمپ سرعت داده مي‌شود تا انتقال حرارت با سرعت بيشتري انجام گيرد و فن‌ها نيز بدنه رادياتورها را در تماس با هواي بيشتري قرار داده و روغن را سريعتر خنك مي‌كنند. اين سيستم از همه سيستم‌هاي ذكر شده مؤثرتر است و قادر است قدرت نامي ترانسفورماتور را به اندازه قابل ملاحظه‌اي بالا ببرد.

 

 سيستم ON-AN و ON-AF در ترانسفورماتور قدرت 

ON – AN به نوعي سيستم خنك‌كن ترانسفورماتور اطلاق مي‌شود كه روغن به صورت طبيعي و بدون استفاده از سيستم پمپاژ براي انتقال روغن به خارج از ترانسفورماتور براي خنك شدن و جريان هوا نيز به صورت طبيعي و بدون استفاده از فن به كار رود و ON–AF اين تفاوت را با ON – AN دارد كه هوا با استفاده از فن، روغن رادياتورهاي ترانسفورماتور را سريعتر خنك مي‌نمايد.

آدرس کوتاه :