ترانسفورماتور قدرت (4)

ترانسفورماتور قدرت (4)


عكس‌العمل سيستم‌های حفاظتی ترانسفورماتور در مقابل افزايش درجه حرارت 

 عكس‌العمل سيستم‌هاي حفاظتي ترانسفورماتور در مقابل افزايش درجه حرارت آن، در چهار مرحله صورت مي‌گيرد:

1ـ به كار افتادن پمپ (در صورت وجود)  

2ـ به كار افتادن فن  

3ـ آلارم افزايش درجه حرارت

 4ـ تريپ

 

 نقش فن‌های ترانسفورماتور قدرت از لحاظ بهره‌برداري 

نقش فن‌ها در ترانسفورماتور فقط افزايش قدرت خنك كنندگي و در نتيجه افزايش قدرت باردهي ترانسفورماتور مي‌باشد

 

علت استفاده رادياتور در ترانسفورماتور 

 افزايش درجه حرارت محيط و افزايش بار ترانسفورماتور موجب گرم شدن سيم پيچ و روغن ترانسفورماتور مي‌گردد. براي جلوگيري از افزايش غيرمجاز درجه حرارت اكثراً در مجاورت ترانسفورماتور، رادياتورها را تعبيه مي‌كنند تا روغن در تماس بيشتري با هوا قرار گيرد و خنك كنندگي روغن ترانسفورماتور بهتر انجام گيرد.

آدرس کوتاه :