ترانسفورماتور قدرت (2)

ترانسفورماتور قدرت (2)


 

تفاوت ترانسفورماتورهاي بزرگ و كوچك قدرت

 اصولاً ترانسفورماتورهاي بزرگ و كوچك قدرت، با هم فرقي ندارند. اساس كلية ترانسفورماتورهاي قدرت يكي است ولي با افزايش قدرت و همچنين اهميت آنها، احتياج به تجهيزات جانبي و حفاظتي بيشتر و دقيق‌تر مي‌باشد.

 

انواع  تلفات در ترانسفورماتور 

1ـ تلفات اهمي يا تلفات مسي

2ـ تلفات بي‌باري يا آهن شامل:

الف) تلفات فوكو           ب) تلفات هيسترزيس

 

 تلفات بي‌باري در ترانسفورماتور

 تلفات هيسترزيس + تلفات فوكو + تلفات پراكندگي در دي‌الكتريك = تلفات بي‌باري

 

 مشخصات يك ترانسفورماتور

 مشخصات یک ترانسفورماتور از روي نيم پليت (Name Plate) كه يك صفحه فلزي است و روي بدنه ترانسفورماتور نصب مي‌شود مشخص مي‌گردد.

 

تعریف  امپدانس درصد درج شده روی پلاک ترانسفورماتور

 امپدانس درصد، در محاسبه اتصال كوتاه شبكه و در ارتباط با تنظيم رله‌ها و انتخاب قدرت قطع بريكرها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

 

 

آدرس کوتاه :