ترانسفورماتور قدرت (1)

ترانسفورماتور قدرت (1)


تعریف ترانسفورماتور قدرت

 دستگاه الكترومغناطيسي ساكني است كه بر اساس القاي مغناطيسي، انرژي الكتريكي، با مشخصات معلوم را به يك سيستم با مشخصات الكتريكي مطلوب تبديل مي‌نمايد.

به علت بالا بودن جريان، تلفات توان در طول خط زياد است. به منظور كاهش تلفات از ترانسفورماتورهاي قدرت افزاينده استفاده مي‌شود تا ابتدا ولتاژ را بالا برده و جريان را كم كنند و تلفات كاهش يابد، سپس بار ديگر در نزديك مصرف كننده ولتاژ را كاهش مي‌دهند.

 

 اطلاعات فني ترانسفورماتورهاي قدرت 

الف) نام كارخانه سازنده

ب) سال ساخت

ج) نوع ترانسفورماتور

د) نوع سيستم خنك كننده

هـ) ظرفيت اسمي (مگاولت آمپر)

و) گروه برداري

ز) نسبت تبديل ولتاژ

ح) نوع سيستم تغيير تپ و درصد تغييرات ولتاژ در هر تپ

ط) محل قرار گرفتن تپ با توجه به نوع ترانسفورماتور و تعداد سيم پيچ‌ها

ك) ميزان سطح عايقي (BIL بر حسب كيلو ولت)

ل) وزن روغن

 

 متعلقات ترانسفورماتور قدرت

تانك، روغن، رادياتور، فن‌ها، رله بوخهلتس، ترمومترها، بوشينگ، تانك ذخيره، لوله انفجار، سوپاپ اطمينان، شيشه روغن نما، كماند تپ چنجر، كماند فن‌ها، محفظه سيليكاژل، پمپ

آدرس کوتاه :