ترانسفورماتور زمین

ترانسفورماتور زمین


فرمت :PDF

دانلود
  

در این فایل در مورد کاربرد ، ساختمان و انواع ترانس زمین در شبکه های انتقال و توزیع که توسط آقای مهندس پزشکیان تهیه شده شرح داده شده است .

آدرس کوتاه :