ترانسفورماتور تغذیه داخلی

ترانسفورماتور تغذیه داخلی


علت پارالل نکردن دو ترانسفورماتور تغذيه داخلي 

 اگر دو ترانسفورماتور مصرف داخلي پارالل شوند اولاً ممكن است كه جهت تعميرات، يكي از ترانسفورماتورهاي اصلي را بي‌برق كنند كه نتيجتاً 400 ولت AC از طريق ترانسفورماتور تغذيه داخلي مربوط به آن تبديل به فشار قوي گشته و موجب حادثه‌اي مي‌گردد. ثانياً اگر ترانسفورماتورهاي اصلي در حالت پارالل نباشند از تغذيه داخلي و در نتيجه از طرف ولتاژ 400 ولت پارالل شده كه اين عمل براي ترانسفورماتورها صحيح نمي‌باشد.

آدرس کوتاه :