بررسی حریم کابل خودنگهدار

بررسی حریم کابل خودنگهدار


فرمت :PDF

دانلود
  

مسئله حریم خطوط از جمله مسائل چالش برانگیز از نقطه نظر شرکت های برق و حتی از دید مقامات تصمیم گیرنده دولتی و حکومتی در کشورهای مختلف دنیاست. در حال حاضر در مورد مسئله حریم ، استاندارد بین المللی مشخصی که به صورت همه گیر در سراسر دنیا رعایت شود ، وجود ندارد ...

درصورتیکه این مطلب را پسندید با استفاده از آدرس کوتاه آن که در ذیل آمده ، مطلب را به اشتراک بگذارید.

آدرس کوتاه :