بانك خازنی(4)

بانك خازنی(4)


اتصال بانك خازنی بدون واسطه كلید به شینه ؟

كار اصولی آن است كه خازن‌ها را بتوان در موارد لزوم در مدار آورده یا از مدار خارج كرد. استفاده از خازن در بهبودبخشی به ضریب قدرت، نقش اساسی دارد. در پست‌ها و یا كارخانجات، ضریب قدرت در همه احوال یكسان نیست و لازم است به تناسب و به مقدار لازم از خازن‌ها استفاده شود.

      دلیل ساخت رگولاتور اتوماتیك برای در مدار آوردن خازن‌ها نیز همین است. حال مشخص می‌شود كه اگر یك بانك خازنی را به صورت ثابت (Fixed) به شینه مصرف اضافه كنیم، چقدر اشتباه خواهد بود، خصوصاً هنگامی كه بار به كلی از مدار خارج می‌شود، باقی ماندن خازن در شبكه معنایی نخواهد داشت. ممكن است گفته شود كه در بهبود ضریب قدرت شبكه كمك می‌كند اما در مواقعی هم امكان دارد كه ضریب قدرت را منفی كند و این خود می‌تواند مشكل ساز باشد، بویژه در مواقعی كه مقدار خازن‌ها قابل توجه باشد. مثال زیر به درك خطرات احتمالی این كار كمك خواهد كرد:

      یكی از فیدرهای 20 كیلو ولت پس از حدود 7 دقیقه كه از قطع آن توسط اپراتور گذشته بود، منفجر شد. برای مدیران باور كردنی نبود كه فیدری در حالت قطع منفجر شود. اما پس از تعویض بریكر مربوطه و نصب ثبات ضریب قدرت روی این فیدر و تهیه گراف دو هفته‌ای قضیه روشن گردید.

      این حادثه در ایام جنگ و وفور نوبت‌های خاموشی اتفاق افتاده بود. در آن هنگام مصرف كنندگان به تجربه می‌دانستند كه پس از هر خاموشی می‌باید مصرف‌های موتوری خود نظیر یخچال و كولر و را از مدار خارج كنند. در روز حادثه، قطع و وصل فیدر مزبور چندین بار تكرار شده بود و مصرف كننده‌ها برای پرهیز از سوختن وسایل خود و تا اعاده وضعیت نرمال و ثابت، كلیه مصارف خود را از مدار خارج كرده بودند و این بار كه مركز كنترل فرمان وصل فیدر را صادر كرده بود، به شهادت نوار اسیلوگراف، در شبكه فقط مصرف خازنی وجود داشت و ضریب قدرت مقداری حدود 2/0 پیدا كرده بود و لذا وقتی دستور مجدد قطع برای فیدر مربوطه داده شده و اپراتور فیدر را قطع كرده بود، بریكر مربوطه ناتوان از خاموش كردن جرقه مانده و تداوم جرقه، پس از چند دقیقه موجب ایجاد حرارت در كنتاكت‌ها و انفجار فیدر شده بود.

      بررسی‌های بعدی در شبكه منجر به كشف این واقعیت گردید كه در یكی از كارخانجات تغذیه كننده از همان فیدر، یك بانك خازنی قابل توجه به صورت ثابت و بی‌واسطه كلید در شبكه قرار گرفته بود و در هنگامی كه مصرف كنندگان خانگی (كه معمولاً بار سلفی به مدار تحمیل می‌كنند) از مدار خارج بودند، یك بار زیاد خازنی را به فیدر تحمیل كرده بود (البته باید بار خازنی كابل منشعب از فیدر را هم در این قضیه دخیل دانست) و می‌دانیم كه فیدرهای معمولی، توانایی قطع بارهای خازنی با ضریب قدرت كمتر از 45/0 را ندارند و لذا جرقه پس از قطع در این شرایط باقی مانده و حادثه را باعث شده بود.

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.