باطری و باطری شارژر در پست های برق(2)

باطری و باطری شارژر در پست های برق(2)


موارد كاربرد باطریها 
 
ـ به عنوان يك منبع تغذيه برق DC قابل حمل و نقل مي‌باشد.
 
ـ باطریها قادرند مقادير زيادي برق DC در مدت زمان كوتاهي تأمين نمايند و در مدت معين و طولاني با جريان نسبتاً كمي شارژ گردند.
 
ـ باطریها به عنوان برق DC اضطراري يك منبع تغذيه قابل اطمينان مي‌باشند كه مي‌توانند بعد از قطع برق شبكه بلافاصله مورد استفاده قرار گيرند.
 
ـ براي تأمين ولتاژ DC و تغذيه مدارهاي فرمان تابلوها و كليدهاي قدرت، در پست‌ها و نيروگاه‌ها استفاده مي‌گردد.
 
ـ استفاده از مبدل‌هاي DC/AC در كامپيوترها
 
 
مشخصات مهم در انتخاب باطری 
 
 آمپر ساعت و ولتاژ و منحني شارژ و دشارژ
 
 
 نحوه نگهداری بهتر از باطریها 
 
 الف) توجه به سيستم تهويه و گرمايشي اتاق باطری
 
ب) گريسكاري كنتاكت‌هاي باطری جهت جلوگيري از اكسيده شدن آنها
 
ج) نظارت بر سطح محلول داخلي باطری و تأمين آن با توجه به غلظت مجاز
 
د) كنترل آمپر شارژر
 
هـ) انجام تست ولتاژي سلول‌ها
 
آدرس کوتاه :