آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها


فرمت :PDF

دانلود
  

ماده 1 : به موجب ماده 47 قانون کار آیین نامه مربوط به پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کلیه کارگاه ها به شرح زیر تدوین می گردد ...

درصورتیکه این مطلب را پسندید با استفاده از آدرس کوتاه آن که در ذیل آمده ، مطلب را به اشتراک بگذارید.

آدرس کوتاه :