ایمنی پست برق(7)

ایمنی پست برق(7)


وظیفه اپراتور و مركز كنترل در صورت قطع کامل DC پست

 وظیفه اپراتور اطلاع سریع به مرکز کنترل می‌باشد و وظیفه مرکز کنترل دستور قطع دستی کلیدهای ورودی و بی‌برق کردن پست می‌باشد.

 

روش ایجاد اتصال زمین موقت

 ابتدا باید میله‌های (یا گیره‌های) اتصال زمین را به سیستم زمین محل کار متصل و سپس به فازها ارتباط داد.

 

روش برداشتن اتصال زمین موقت

 ابتدا باید تیغه‌ها را از فازها جدا و سپس از سیستم زمین پست جدا نمود.

 

تعریف ایمنی

 ایمنی، رهایی از پتانسیل ضرر و زیان است.

 

تعریف ریسك

 ریسک، ارزش پذیرفته شده خسارت است.

 

تعریف شخص مجاز 

 شخص مجاز کسی است که به اندازه کافی معلومات فنی و تجربی داشته باشد و بتواند در موقع مانور و یا انجام کار خطرات ناشی از آن را تشخیص و پیشگیری نماید.

 

تعریف فرد صلاحیت دار 

 فرد صلاحیتدار شخصی است که به اندازه کافی آموزش دیده و اطلاعات فنی داشته باشد و کتباً از طرف مدیران شرکت برق منطقه‌ای برای انجام مانورها و یا کارهای سرویس و تعمیرات روی دستگاه‌ها و مدارهای سیستم برق معرفی شده باشد.

 

 نمونه ای از وسایل ایمنی 

 کفش ایمنی، کلاه ایمنی، دستکش ایمنی

 

انواع  فازمترها 

 بر دو نوعند: فازمترهای فشار قوی و فازمترهای فشار ضعیف

 

چنانچه فازمتری وجود برق در یك هادی را نشان نداد، نمی توان مطمئن شدكه هادی مذكور فاقد برق می باشد چون ممکن است لامپ فازمتر سوخته باشد و نشان ندهد. قبل از آزمایش هادی خود فازمتر فشار قوی باید آزمایش شود.

 

 برای امتحان فاز در یك هادی كه اختلاف ولتاژ فازهای آن 20  كیلو ولت است نمیتوان از فازمتر 400 ولت استفاده كرد. زیرا باعث برق گرفتگی می‌شود.

 

آدرس کوتاه :