ایمنی پست برق (2)

ایمنی پست برق (2)


 كارت های حفاظتی و هشدار دهنده 

 1ـ کارت حفاظت شخصی

2ـ کارت حفاظت دستگاه

3ـ کارت احتیاط

 

فرم های حفاظتی 

 سه فرم حفاظتی وجود دارد:

1ـ فرم اجازه کار

2ـ فرم اجازه کار و آزمایش

3ـ فرم تضمین نامه ایستگاه

 

 صدور كارت احتیاط هیچ گونه حفاظتی را تضمین نمی كند. به دلیل این كه برای صدور كارت احتیاط عملیات جداسازی و بدون انرژی كردن صورت نمی‌گیرد.

وظیفه دارنده كارت  احتیاط در صورتی كه متوجه شود ارتباطش با صادر كننده قطع شده است این است که بلافاصله وضعیت را به حالت عادی برگرداند و کار را تعطیل و افراد و لوازم را از محیط کار دور نموده و در اسرع وقت مراتب را به صادر کننده اطلاع  دهد و ابطال کارت احتیاط را از وی بخواهد.

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.