آیا فیلم های آموزشی بر روی موبایل اجرا میشوند؟

آیا فیلم های آموزشی بر روی موبایل اجرا میشوند؟


در حال حاضر فیلم ها فقط بر روی ویندوز اجرا میشوند.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.