انواع رله های حفاظتی

انواع رله های حفاظتی


فرمت :PDF

دانلود
  

حفاظت تجهیزات و دستگاه های سیستم قدرت در مقابل عیوب و اتصالی ها ، به وسیله کلید قدرت انجام میگیرد .قبل از این که کلید قدرت بتواند باز شود ، سیم پیچ عمل کننده آن باید تغذیه شود. این تغذیه به وسیله رله های حفاظتی انجام می پذیرد . رله به دستگاه هایی گفته میشود که در اثر تغییر الکتریکی مانند ولت و جریان و یا کمیت فیزیکی مثل درجه حرارت و حرکت روغن ، تحریک شده و باعث به کار افتادن دستگاه های دیگر و نهایتا قطع مدار به وسیله کلید قدرت یا دژنکتور می گردد .

آدرس کوتاه :


نادر
سلام بسیار عالی
پست شده در ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۴:۱۰