انتشار آموزش نقشه خوانی پست فشارقوی

انتشار آموزش نقشه خوانی پست فشارقوی


آموزش نقشه خوانی پست فشارقوی منتشر شد!

20درصد تخفیف افتتاحیه فروش 

از 17 الی 24 تیرماه

 

سرفصل های اموزش:

- نقشه چیدمان تابلوها در اتاق کنترل و نمای جلو تابلوها 

- نقشه تک خطی پست

- نقشه لاجیک اینترلاک    

- نقشه اسکماتیک تابلوی کنترل بی 63KV

- نقشه اسکماتیک تابلوی حفاظت بی 63KV

- نقشه اسکماتیک تابلوی COMMON

- نقشه اسکماتیک تابلوی کنترل 20KV

 

- نقشه اسکماتیک تابلوی AVR

 

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

آدرس کوتاه :