آموزش نرم افزار دیگسایلنت (user settings )

آموزش نرم افزار دیگسایلنت (user settings )


فرمت :PDF

دانلود
  

کتابچه راهنمای نرم افزار دیگسایلنت توسط شرکت برق منطقه ای فارس تهیه شده است .

این فصل تنظیمات کاربر (user setting) را تشریح میکند .

آدرس کوتاه :