آموزش نرم افزار دیگسایلنت ( the medinas monitoring system )

آموزش نرم افزار دیگسایلنت ( the medinas monitoring system )


فرمت :PDF

دانلود
  

کتابچه راهنمای نرم افزار دیگسایلنت توسط شرکت برق منطقه ای فارس تهیه شده است .

این فصل سیستم مونیتورینگ medinas را توضیح داده است .

آدرس کوتاه :