آموزش نرم افزار دیگسایلنت ( the database and the data manager )

آموزش نرم افزار دیگسایلنت ( the database and the data manager )


فرمت :PDF

دانلود
  

کتابچه راهنمای نرم افزار دیگسایلنت توسط شرکت برق منطقه ای فارس تهیه شده است .

در این فصل به تشریح چگونگی مدیریت داده می پردازد .