آموزش نرم افزار دیگسایلنت (model parameter identification)

آموزش نرم افزار دیگسایلنت (model parameter identification)


فرمت :PDF

دانلود
  

کتابچه راهنمای نرم افزار دیگسایلنت توسط شرکت برق منطقه ای فارس تهیه شده است .

در این فصل فرایند تخمین پارامتر عناصر سیستم قدرت توضیح داده شده است .

آدرس کوتاه :