آموزش نرم افزار دیگسایلنت (B-program over wiew)

آموزش نرم افزار دیگسایلنت (B-program over wiew)


فرمت :PDF

دانلود
  

کتابچه راهنمای نرم افزار دیگسایلنت توسط شرکت برق منطقه ای فارس تهیه شده است .

در این فصل قابلیت های نرم افزار بطور کلی توضیح داده شده است .

آدرس کوتاه :