آشنایی با طراحی پست های فشار قوی و تجهیزات مربوطه

آشنایی با طراحی پست های فشار قوی و تجهیزات مربوطه


فرمت :PDF

دانلود
  

مبانی طراحی الکتریکی

مرحله اول-اطلاعات اولیه پروژه:

در ابتدای کار طراحی یک پروژه الکتریکی قدرت مثلا برق رسانی به یک تاسیسات ،لازم است اطلاعات متعددی در رابطه با پروژه مورد نظر جمع آوری شود تا محدوده و ماهیت کار مشخص شود ...

آدرس کوتاه :


عزیز
پست شده در ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۰۷:۵۱