آشنایی با تکنولوژی روز ترانسفورماتور های توزیع

فرمت :PDF

دانلود
  

•    ظرفيت نصب شده ترانسفورماتورهاي در يك شبكه قدرت معمولاً 7 الي 10 برابر ظرفيت نيروگاههاي  نصب شده مي باشد.
•    سهم ترانسفورماتورهاي توزيع هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ ظرفيت كل نصب شده نسبت به ترانسفورماتورهاي فوق توزيع و انتقال بيشتر است.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.