استاندارد IEEE std 575-20014

استاندارد IEEE std 575-20014


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد کابل های قدرت تک رشته ای 5KV میباشد .

آدرس کوتاه :