استاندارد IEEE std 551-2006

استاندارد IEEE std 551-2006


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد محاسبات جریان اتصال کوتاه در سیستم های قدرت صنعتی میباشد .

آدرس کوتاه :