استاندارد IEEE Std 242-2001

استاندارد IEEE Std 242-2001


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد حفاظت و هماهنگی سیستم های قدرت میباشد .

آدرس کوتاه :