استاندارد IEEE std 1015-2006

استاندارد IEEE std 1015-2006


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد کلید های قدرت فشار ضعیف میباشد .

آدرس کوتاه :