استاندارد IEC 61869-5

استاندارد IEC 61869-5


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد ترانس های اندازه گیری بوده و پارت 3 آن مربوط به الزامات اضافی ترانس های ولتاژ خازنی میباشد .

آدرس کوتاه :